• امروز : شنبه - ۲۳ تیر - ۱۴۰۳

پژوهشگر

۰۶دی
تحلیل وضعیت نظام بانکی کشور در خصوص انجماد دارایی و مولدسازی دارایی‌ها

تحلیل وضعیت نظام بانکی کشور در خصوص انجماد دارایی و مولدسازی دارایی‌ها

دکتر فاطمه داودی فرکوش/ مدرس دانشگاه ، محقق و پژوهشگر نمونه در حوزه اقصاد نوین و مالی بین الملل و انجماد دارایی در نظام بانکی