• امروز : چهارشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۱

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

۱۱تیر
نگاهی به برنامه های ایدرو  به مناسبت روز صنعت ومعدن /اهتمام به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

نگاهی به برنامه های ایدرو به مناسبت روز صنعت ومعدن /اهتمام به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو ) با قدمت چند دهه ای خود در عرصه توسعه صنعتی کشور در سالی که به نام " تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین " نام گذاری شده ، در پی ایفای نقش موثرتری در توسعه اقتصاد دانش بنیان است .