• امروز : یکشنبه - ۲۶ فروردین - ۱۴۰۳
1

شماره اسفند ماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

  • کد خبر : 122490
  • ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۳
شماره اسفند ماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد
سرمقاله: امسال سال تغییر و تحولات بزرگ در بانک ایران زمین بود

بانــک ایران زمیــن بــا نگاهــی خردمندانــه دســت بـه تغییـرات قابـل توجهـی در تمـام سـطوح داخلـی ســازمان زد و تصمیــم گرفــت بــا اضافــه کــردن مدیــران جــوان، پردانــش و درعین حــال بــا تجربــه؛ همچنیـن، اعـلام حضـور در متـن تغییـر و تحـولات پرسـرعت مالـی و بانکـی، بـه مشـتریان خـود نشـان دهــد ثمــره همراهــی، همدلــی و اعتمــاد بــه بانــک ایران زمیــن چیــزی جــز پیــروزی بــزرگ بــرای آنهــا نیســت. مـاه اسـفند بـرای بانـک ایران زمیـن ماهـی بسـیار مهم و ارزشمند بود. هر آنچه در طی سال با تلاش شـبانه روزی همـکاران انجـام شـده بـود، در ایـن مـاه پیش چشـم مشـتریان، دوسـتان و علاقه مندان به حـوزه بانکـداری دیجیتال قـرار گرفت.

🔹مصاحبه با رؤسای موفق شعب بانک ایران زمین

🔹 تولد طرح ملی توانمندسازی محلات در بانک ایران زمین

🔹گزارش اخبار استان ها، بانک های جهانی، دانستنی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.

🔹برای دریافت نشریه ارتباط ایران زمین روی لینک کلیک کنید
🔻🔻🔻🔻
https://ertebat.bancast.ir/catalog/show/1796/slides/1

http://tejaratava.ir/?p=122490

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.