• امروز : دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰

بیمه کوثر

۰۱آذر
۳هزارو۱۹ریال سود به ازای هر سهم
در صورت‌های مالی 6ماهه بیمه کوثر شناسایی شد

۳هزارو۱۹ریال سود به ازای هر سهم

3هزار و19ریال سود در صورت‌های مالی حسابرسی شده در دوره 6ماهه منتهی به 31شهریور ماه سال99 شناسایی شد.