• امروز : شنبه - ۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳

گروه مپنا

۱۰اسفند
سنکرون واحد ۱۱ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

سنکرون واحد ۱۱ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

واحد ۱۱ گازی (فاز سوم) نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله به همت متخصصان تلاشگر گروه مپنا، روز هشتم اسفند ۱۴۰۱ با شبکه برق عراق سنکرون شد.