• امروز : چهارشنبه - ۹ فروردین - ۱۴۰۲

هلدینگ صنایع عمومی تامین

۲۴دی
برگزاری نشست مشترک هلدینگ صنایع عمومی تامین با هیئت روسی از دانشگاه اسکلکوو مسکو

برگزاری نشست مشترک هلدینگ صنایع عمومی تامین با هیئت روسی از دانشگاه اسکلکوو مسکو

نشست مشترک توسعه همکاری بین هلدینگ صنایع عمومی تامین که یکی از هلدینگ‌های نه گانه شستا به مدیرعاملی آقای دکتر محسن محمدی و هیئت ۲۶ نفری روسی از دانشگاه اسکلکوو مسکو به مدیریت دکتر ریمایگا که با هماهنگی مهندس شاملی دستیار ویژه وزیر نفت و هماهنگ کننده جلسه از طریق کمیسیون انرژی ایران و روسیه می باشد برگزار شد.