• امروز : دوشنبه - ۱۱ مهر - ۱۴۰۱

سازمان تعزیرات حکومتی

۰۷شهریور
دادگستری؛ اهتمام دولت مردمی در صیانت از حقوق شهروندی

دادگستری؛ اهتمام دولت مردمی در صیانت از حقوق شهروندی

دولت مردمی و حقوق ملت/ صیانت از حقوق شهروندان شعار نیست.