• امروز : شنبه - ۲۳ تیر - ۱۴۰۳

تراز مثبت عملکردی بیمه ما

۱۸آذر
تراز مثبت عملکردی بیمه ما در سال جاری

تراز مثبت عملکردی بیمه ما در سال جاری

گزارش از عملکرد شرکت های بیمه در 8 ماهه سال جاری نشان می دهد که برخی شرکت ها مانند بیمه ما توانستند از با حفظ تراز مثبت بین حق بیمه صادره با میزان خسارت پرداختی عملکرد مثبتی را از خود به جای بگذارند.