• امروز : جمعه - ۱۷ آذر - ۱۴۰۲

بیمه

۱۷آذر
معرفی بیمه‌های درمان شرکت بیمه کوثر
در نمایشگاه تخصصی بیمه صورت گرفت؛

معرفی بیمه‌های درمان شرکت بیمه کوثر

مسئول غرفه بیمه‌های درمان نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر گفت: در خصوص مدیریت بیمه‌های درمان حدود ۸۰۰۰ مرکز طرف قرارداد شرکت بیمه کوثر می‌باشند که به صورت آنلاین خدمات ارائه می‌کنند. و یک میلیون و سیصد هزار بیمه شده در سراسر کشور داریم.

۱۷آذر
معرفی بیمه‌های مسافرتی شرکت بیمه کوثر
در نمایشگاه تخصصی بیمه صورت گرفت؛

معرفی بیمه‌های مسافرتی شرکت بیمه کوثر

مسئول غرفه بیمه‌های مسافرتی نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر گفت: بیمه‌های مسافرتی شرکت بیمه کوثر به افرادی که از خارج وارد کشور شوند یا افراد ایرانی که به خارج بروند و مسافرانی که داخل کشور جابجا می‌شوند خدمات ارائه می‌کند.

۱۷آذر
معرفی بیمه‌های باربری شرکت بیمه کوثر
در نمایشگاه تخصصی بیمه صورت گرفت؛

معرفی بیمه‌های باربری شرکت بیمه کوثر

مسئول غرفه بیمه‌های باربری نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر گفت: در حوزه بیمه‌های باربری شرکت بیمه کوثر کالا را از مبدا تا مقصد بیمه می‌کند. یعنی کالا از زمان بارگیری تا تخلیه و حوادثی که در طول مسیر برای آن اتفاق می‌افتد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

۱۷آذر
معرفی بیمه‌های کشتی و هواپیما شرکت بیمه کوثر
در نمایشگاه تخصصی بیمه صورت گرفت؛

معرفی بیمه‌های کشتی و هواپیما شرکت بیمه کوثر

مسئول غرفه بیمه‌های کشتی و هواپیما نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر گفت: در رشته کشتی و هواپیما کلیه پوشش‌های هوایی و دریایی بدنه و ماشین آلات طراحی شده است. در کشتی پوشش‌های مسئولیت، جان مسافر و اشخاص ثالث در پی اند آی تحت پوشش قرار می‌گیرد و در هواپیما که آل‌ریسک است پوشش‌های بدنه و موتور، مسافرین، اشخاص ثالث و مسائلی که مربوط به مسئولیت‌های هواپیما در حین بهره برداری است تحت پوشش قرار می‌گیرد.

۱۷آذر
معرفی بیمه‌های مهندسی شرکت بیمه کوثر
در نمایشگاه تخصصی بیمه صورت گرفت؛

معرفی بیمه‌های مهندسی شرکت بیمه کوثر

مسئول غرفه بیمه‌های مهندسی نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر گفت: بیمه‌های مهندسی و انرژی شرکت بیمه کوثر به دو قسمت تقسیم می‌شود. دوره احداث و دوره بهره‌برداری، در دوره‌های احداث بیمه نامه تمام خطر پیمانکاری مثل پروژه‌های راه‌سازی، پروژه‌های سدسازی، بیمه نامه تمام خطر نصب را مثل کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها شامل می‌شود.

۱۷آذر
معرفی بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه کوثر
در نمایشگاه تخصصی بیمه صورت گرفت؛

معرفی بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه کوثر

مسئول غرفه بیمه‌های مسئولیت نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر گفت: در هر حرفه و هر شغلی مدیران باید پاسخگوی اتفاقات و آسیب‌هایی که وارد می‌شود باشند. ما در شرکت بیمه کوثر برای هر شغل بیمه نامه در بیمه‌های مسئولیت تعریف کرده‌ایم و این بیمه جزو متنوع‌ترین رشته‌های بیمه‌ای در این صنعت است.

۱۷آذر
معرفی بیمه‌های آتش‌سوزی شرکت بیمه کوثر
در نمایشگاه تخصصی بیمه صورت گرفت؛

معرفی بیمه‌های آتش‌سوزی شرکت بیمه کوثر

مسئول غرفه بیمه‌های آتش‌سوزی نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر گفت: اغلب مردم فکر می‌کنند بیمه‌های آتش‌سوزی فقط خسارات ناشی از آتش سوزی را تحت پوشش قرار می‌دهد در صورتی که در این بیمه نامه بیش از ۳۰ خطر تحت پوشش قرار دارد.

۱۷آذر
یازدهمین و دوازدهمین کارگاه‌های‌ پسارویداد همایش بیمه و توسعه روز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ در پژوهشکده بیمه برگزار می‌گردد

یازدهمین و دوازدهمین کارگاه‌های‌ پسارویداد همایش بیمه و توسعه روز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ در پژوهشکده بیمه برگزار می‌گردد

یازدهمین و دوازدهمین کارگاه‌ پسارویداد همایش بیمه و توسعه در دو نوبت صبح و عصر روز شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲ به صورت حضوری و به زبان انگلیسی با ارائه ترجمه همزمان به میزبانی پژوهشکده بیمه برگزار خواهد شد.