• امروز : چهارشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۱

بازگرداندن پول

۲۱مهر
رقابت منفی در قراردادهای خارجی/ چندگانگی در مراودات اقتصادی به نفع همسایگان/ احتمال موفقیت همتی در بازگرداندن پول از عراق

رقابت منفی در قراردادهای خارجی/ چندگانگی در مراودات اقتصادی به نفع همسایگان/ احتمال موفقیت همتی در بازگرداندن پول از عراق

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: ما در رابطه با کشورهای همسایه سیاست یکپارچه‌ای نداریم تکلیف سیاست خارجی در کشورهای همسایه مشخص نیست، اتاق فکر و تصمیم‌گیری هماهنگ نداریم. بخشی از کار دست وزارت خارجه و بخش دست ارگان‌ها و نهادهای امنیتی سیاسی است، چندگانگی داریم.