• امروز : چهارشنبه - ۳ مرداد - ۱۴۰۳

الیگودرز

۰۷آذر
امضا تفاهم نامه انجمن صنفی تلفن همراه کشور و دانشگاه علمی کاربردی مرکز شیشه لرستان

امضا تفاهم نامه انجمن صنفی تلفن همراه کشور و دانشگاه علمی کاربردی مرکز شیشه لرستان

در راستای توسعه اشتغال زایی ، کارآفرینی ، آموزش و مدیریت دانش بنیان فعالان حوزه تلفن همراه ، تفاهم نامه ای فی ما بین انجمن صنفی تلفن همراه کشور و دانشگاه علمی کاربردی مرکز شیشه لرستان شد .