• امروز : دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰

گروه تعاونی پیشگامان

۱۹شهریور
اتحادیه تخصصی پیشگامان تعاونی برتر ملی شد

اتحادیه تخصصی پیشگامان تعاونی برتر ملی شد

از اتحادیه تخصصی پیشگامان و پست پیشگامان بادپا به عنوان تعاونی برتر ملی و شرکت تعاونی پیشگامان کویر و پیشگامان عصر ارتباطات به عنوان تعاونی برتر استان یزد تقدیر شد.