• امروز : دوشنبه - ۲۶ مهر - ۱۴۰۰

مهاجرت پزشکان

۲۴خرداد
مهاجرت پزشکان جایگزین ندارد
محمد هاشمی مطرح کرد:

مهاجرت پزشکان جایگزین ندارد

رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت گفت: از کلیدی ترین راهکارهای بلند مدت رفع مشکلات حوزه سلامت استقرار کامل نظام ارجاع در کشور می است تا دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز به لحاظ زمان هزینه و کیفیت تسهیل و تسریع شود.