• امروز : سه شنبه - ۳۰ شهریور - ۱۴۰۰

مشاور عالی رسانه

۲۷اردیبهشت
روابط عمومی و توسعه پایدار

روابط عمومی و توسعه پایدار

مجید طلیمی/ کارشناس عالی ارتباطات و رسانه