• امروز : دوشنبه - ۲۴ خرداد - ۱۴۰۰

مشاور عالی رسانه

۲۷اردیبهشت
روابط عمومی و توسعه پایدار

روابط عمومی و توسعه پایدار

مجید طلیمی/ کارشناس عالی ارتباطات و رسانه