• امروز : دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰

مراکز رشد فناوری

۰۲شهریور
مجوز استقرار شتاب‌دهند‌ه‌ها در مراکز رشد فناوری صادر شد
بازبینی اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناوری در علوم پزشکی

مجوز استقرار شتاب‌دهند‌ه‌ها در مراکز رشد فناوری صادر شد

مجوز استقرار شتاب‌دهند‌ه‌ها در مراکز رشد فناوری با بازبینیاساسنامه مراکز رشد واحدهای فناوری در علوم پزشکی توسط شورای گسترش و با پیگیری مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت صادر شد.