• امروز : دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰

فاطمه حمیدیان

۰۳خرداد
ادغام دو معاونت شهرداری منجر به تضعیف جایگاه برنامه‌ریزی شهری شد/ نادیده گرفته شدن توانایی‌های زنان در شورای شهر پنجم
یک کارشناس شهری:

ادغام دو معاونت شهرداری منجر به تضعیف جایگاه برنامه‌ریزی شهری شد/ نادیده گرفته شدن توانایی‌های زنان در شورای شهر پنجم

یک کارشناس شهری گفت: شورای شهر پنجم با حذف ۲۲ پست مربوط به مشاوره بانوان در شهرداری که هم رده با معاونین بود جایگاه زنان در مدیریت شهری را تقلیل داد.