• امروز : دوشنبه - ۲۶ مهر - ۱۴۰۰

غلامرضا سلیمانی

۲۴مهر
صدور کروکی الکترونیک،  زمینه ساز پرداخت سریع خسارت  است
رئیس کل بیمه مرکزی در جمع فرماندهان و کارکنان ناجا؛

صدور کروکی الکترونیک، زمینه ساز پرداخت سریع خسارت است

تعامل کارآمد پلیس و صنعت بیمه در تمامی حوزه ها به کاهش تلفات انسانی و مالی و افزایش سطح رضایتمندی جامعه، منتهی خواهد شد.

۰۴مهر
پنجاه سال نظارت، صد سال تجربه کاربردی و تاریخی چندهزار ساله

پنجاه سال نظارت، صد سال تجربه کاربردی و تاریخی چندهزار ساله

تاریخچه مدون صنعت از پنجاه سالگی نهادناظر صنعت بیمه، حکایت دارد. حال آنکه تجاربی به قدمت تاریخ در اختیار اهالی این صنعت اطمینان آفرین، بوده و هست.