• امروز : دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰

شهرداری تهران

۱۳مرداد
پاسخ قانونی به یک سوال/ سوابق اجرایی و تحصیلات محسن پیرهادی

پاسخ قانونی به یک سوال/ سوابق اجرایی و تحصیلات محسن پیرهادی

متنی در شبکه های اجتماعی پیرامون محسن پیرهادی و علیرضا زاکانی دست به دست می شود که جز تخریب هدفی ندارد.