• امروز : دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰

شستا

۰۵مرداد
رشد ۶۷۳ درصدی سود خالص در سیمان قاین

رشد ۶۷۳ درصدی سود خالص در سیمان قاین

بررسی دستاوردهای شرکتهای تابعه شستا نشان دهنده رشد673 درصدی سود خالص طی دو سال اخیر در" سیمان قاین "می باشد.

۰۲مرداد
رشد ۲۸۰ درصدی سود خالص در سیمان خزر
در بررسی دستاوردهای شرکتهای تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سیتا) در دو سال اخیر مشخص شد :

رشد ۲۸۰ درصدی سود خالص در سیمان خزر

شرکت سیمان خزر از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 280 درصد رشد داشت و توانست در سال 99 رکورد تولید پایدار و مستمر را از بدو تاسیس بشکند.