• امروز : سه شنبه - ۲۷ مهر - ۱۴۰۰

شرکت پتروشیمی زاگرس

۰۲مهر
مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی زاگرس انتخاب شد

مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی زاگرس انتخاب شد

عضو پیشین هیات مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی زاگرس معرفی شد.