• امروز : دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰

رشته پلویی

۰۶شهریور
محصولات صنایع غذایی انسی به ۴۵ کشور صادر می شود
دکتر سید یاسر میر احمدی خبر داد:

محصولات صنایع غذایی انسی به ۴۵ کشور صادر می شود

سید یاسر میر احمدی رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی انسی گفت: محصولات شرکت کاملا بصورت حرفه ای تولید می شود و حدودا به 45 کشور صادر می گردد و حتی در برخی از این کشورها نماینده انحصاری نیز داریم و این جزو افتخارات این شرکت است.