• امروز : دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰

دکتر فرهي

۰۲شهریور
کاشت درخت به نام پزشکان با شعار ایستادی تا زندگی نیافتد
همزمان با روز پزشک صورت گرفت:

کاشت درخت به نام پزشکان با شعار ایستادی تا زندگی نیافتد

در گرامیداشت روز پزشک و با هدف پاسداشت خون شهداي مدافع سلامت و همچنين قدراني از پزشکاني که اين روزها براي سلامتي مردم در صف مقدم جنگ با کرونا هستند، با کاشت درخت به نام هر پزشک، گوشه ای از جنگلهای زخم خورده زاگرس ترمیم شد.