• امروز : دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰

حمید حسینی

۱۳شهریور
قیمت خوراک و سوخت، چه تاثیری در صنعت پتروشیمی دارند؟
در ایران؛

قیمت خوراک و سوخت، چه تاثیری در صنعت پتروشیمی دارند؟

قیمت خوراک و سوخت صنایع پتعروشیمی در ایران کمتر از قیمت های جهانی محاسبه می شوند یا به اصطلاح رانتی هستند؛ این رانت قیمتی تاثیر به سزایی در مولفه های مختلف در این صنعت دارد.