• امروز : سه شنبه - ۲۵ خرداد - ۱۴۰۰

تیم فوتبال پیشکسوتان دوستان

۱۶آبان
یادبود سیدعلیخانی در تمرین دوستان

یادبود سیدعلیخانی در تمرین دوستان

در تمرین تیم پیشکسوتان «دوستان» یاد و خاطره کاظم سیدعلیخانی گرامی داشته شد.