• امروز : سه شنبه - ۲۷ مهر - ۱۴۰۰

بینالود

۰۴مهر
در برابر «قانون»!
مشکلی عجیب که کارگران قدیمی یک کارخانه را به درب روزنامه قانون کشاند

در برابر «قانون»!

کارگران سابق و بازنشسته کارخانه هایی چون پارس متال و بینالود امروز در برابر ساختمان روزنامه قدیمی و توقیف شده قانون تجمع کردند تا مگر صدای اعتراض شان خریداری داشته باشد.