• امروز : دوشنبه - ۲۹ شهریور - ۱۴۰۰

اخذ سند مالکیت

۱۵شهریور
اخذ سند مالکیت بزرگترین شهرک صنعتی استان قزوین

اخذ سند مالکیت بزرگترین شهرک صنعتی استان قزوین

مديرعامل شركت شهركهای صنعتی استان قزوين گفت: مشكل 16 ساله پیگیری و اخذ سند ششدانگ مالكيت شهرک صنعتی خرمدشت سرمايه گذاران و واحدهای صنعتی، توليدی و خدماتی شهرك صنعتي خرمدشت با مساحت يكهزار و چهارصد و هشتاد و پنج هكتار كه بزرگترين شهرك صنعتي استان قزوين میباشد، باپیگیری مستمر حل شد.