• امروز : چهارشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۱

یک قرن فراز و نشیب

۲۶اسفند
یادداشت: یک قرن فراز و نشیب
دکترمحمدرضاکمالی جانباز ، ایثارگر ، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی

یادداشت: یک قرن فراز و نشیب

یادداشت: دکترمحمدرضاکمالی جانباز ، ایثارگر ، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی با موضوع «یک قرن فراز و نشیب»