• امروز : سه شنبه - ۹ خرداد - ۱۴۰۲

گفتگوی آنلاین

۰۵اردیبهشت
مدیریت دانش، راهکاری برای توسعه فروش بیمه
مدیرعامل بیمه تعاون در گفتگوی آنلاین مطرح کرد:

مدیریت دانش، راهکاری برای توسعه فروش بیمه

مدیرعامل بیمه تعاون، اتخاذ سیاست جذب نیرو بر اساس مدیریت دانش از سوی منابع انسانی شرکت های بیمه را عاملی برای توسعه فروش سازمانی دانست.

۲۵بهمن
مدیریت دانش، راهکاری برای توسعه فروش بیمه
مدیرعامل بیمه تعاون در گفتگوی آنلاین مطرح کرد:

مدیریت دانش، راهکاری برای توسعه فروش بیمه

مدیرعامل بیمه تعاون، اتخاذ سیاست جذب نیرو بر اساس مدیریت دانش از سوی منابع انسانی شرکت های بیمه را عاملی برای توسعه فروش سازمانی دانست.