• امروز : چهارشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۱

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران

۲۴دی
برگزاری اولین نمایشگاه مجازی در همه حوزه ها
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران خبر داد:

برگزاری اولین نمایشگاه مجازی در همه حوزه ها

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران از برگزاری اولین نمایشگاه مجازی از 5 تا 20 اسفند 1399 به مدت 15 روز در همه رشته ها خبر داد و افزود: چندین سال پیش نمایشگاه بین المللی فیزیکی در همه حوزه ها برگزار میشد که چند سالی است برگزار نمی شود و این نمایشگاه نیز در همه رشته ها اما بصورت مجازی زیر یک چتر برگزار می شود.