• امروز : چهارشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۱

کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران

۲۱دی
حرکت دنیا به سمت برگزاری نمایشگاههای مجازی

حرکت دنیا به سمت برگزاری نمایشگاههای مجازی

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید براینکه جهان به سمت برگزاری نمایشگاه‌های مجازی حرکت کرده است، گفت:‌ برگزاری این نمایشگاه‌ها در آینده هم ادامه خواهد داشت و کنترل کرونا نیز باعث نخواهد شد که دریچه بازشده به روی فناوری‌های نوین در این زمینه بسته شود و اکنون نیز اپلیکیشن‌های مختلفی در زمینه برگزاری نمایشگاه‌های مجازی وارد عرصه شده است.