• امروز : پنج شنبه - ۱۱ آذر - ۱۴۰۰

کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور

۱۹آذر
اعلام خطر نابودی شرکت های فنی و مهندسی
در اولین نشست خبری کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور مطرح شد؛

اعلام خطر نابودی شرکت های فنی و مهندسی

حمیدرضا سیفی نایب رئیس کانون سراسری پیمانکاران کشور و دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی اعلام کرد: با سیاست های کنونی کشور تقریباً باید اعلام خطر کنیم چون با این نگاه بسیاری از تشکل های فنی و مهندسی در حال نابودی هستند.