• امروز : چهارشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۱

کاندیدا

۲۶اردیبهشت
آمده‌ام پیشگیری از مفاسد کنم قبل از اینکه شکل بگیرد
محمد شریف ملک زاده تاکید کرد:

آمده‌ام پیشگیری از مفاسد کنم قبل از اینکه شکل بگیرد

محمد شریف ملک زاده استاد دانشگاه اعلام کرد: برنامه ای که دارم مبارزه با مفاسد نیست من هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با مفاسد ندارم و آمده‌ام پیشگیری از مفاسد کنم قبل از اینکه شکل بگیرد باید ببینیم ریشه‌های این فساد کجاست.