• امروز : دوشنبه - ۱۱ اسفند - ۱۳۹۹

کاظم سیدعلیخانی

۱۶آبان
یادبود سیدعلیخانی در تمرین دوستان

یادبود سیدعلیخانی در تمرین دوستان

در تمرین تیم پیشکسوتان «دوستان» یاد و خاطره کاظم سیدعلیخانی گرامی داشته شد.