• امروز : پنج شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۱

کاظم سیدعلیخانی

۱۶آبان
یادبود سیدعلیخانی در تمرین دوستان

یادبود سیدعلیخانی در تمرین دوستان

در تمرین تیم پیشکسوتان «دوستان» یاد و خاطره کاظم سیدعلیخانی گرامی داشته شد.