• امروز : چهارشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۱

کاشی و سرامیک

۰۴اردیبهشت
ایجاد یک هزار شغل در شرکت سرامیک  آیدا سرام و کاشی نیلوفر خراسان جنوبی

ایجاد یک هزار شغل در شرکت سرامیک آیدا سرام و کاشی نیلوفر خراسان جنوبی

مدیر عامل یک شرکت تولید کاشی در خراسان جنوبی اعلام کرد: با برنامه ریزی و مدیریت روزآمد، واحدهای تولیدی کاشی و سرامیک "نیلوفر" و "آیدا سرام" بیرجند برای بیش از یک هزار نفر در خراسان جنوبی ایجاد اشتغال مولد کرده است.