• امروز : پنج شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۱

پروفسور ملک زاده

۲۸آبان
موج تقدیر و تشکر دانشگاههای جهان از محقق ایرانی پروفسور ملک زاده
محقق ایرانی ناجی و نامی صنعت گردشگری شد

موج تقدیر و تشکر دانشگاههای جهان از محقق ایرانی پروفسور ملک زاده

در بهبوهه کرونا که صنعت گردشگری دنیا را تسخیر کرده محمد‌‌شریف ملک زاد‌‌ه پروفسور ایرانی با اختراع یک تئوری برای نخستین بار در صنعت گردشگری، ناجی این صنعت شد و نه تنها تحسین جهانیان را به همراه داشت توانست عنوان پدر علم نوین مدیریت گردشگری را کسب کند که افتخاری برای ایرانیان در عرصه علمی است.