• امروز : چهارشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۱

پروفسور محمد شریف ملک زاده

۲۵آذر
اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند
پروفسور محمد شریف ملک زاده؛

اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند

توانمندسازى احاد جامعه در راستاى تحقق عدالت اجتماعى اسلامى موضوعی مهم بوده که همواره باید مدنظر دولتمردان قرار داشته باشد، این در حالی است باید مقاوم سازى اقتصاد را با پيش نيازى مهم در قالب مقاوم سازى و اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند مد نظر داشت.

۱۵آذر
برند جهانی گردشگری حلال تضمین حلیت، کیفیت، سلامت و اصالت کالا و خدمات برای مردم جهان
پروفسور محمد شریف ملک زاده خبر داد:

برند جهانی گردشگری حلال تضمین حلیت، کیفیت، سلامت و اصالت کالا و خدمات برای مردم جهان

صنعت گردشگری حلال در یک دهه اخیر در دنیا رشد چشمگیری داشته است، در حال حاضر برابر آمارهای جهانی 40 درصد درآمد حاصل از گردشگری دنیا به گردشگری حلال اختصاص دارد.