• امروز : شنبه - ۳۰ تیر - ۱۴۰۳

پایگاه خبری تجارت آوا

۳۰شهریور
رونمایی از دستگاه دانش بنیان اکسیژن ساز خانگی پرانا
دکتر علی ابراهیمی مدیرعامل شرکت دانش بنیان نفس یار طب خبر داد:

رونمایی از دستگاه دانش بنیان اکسیژن ساز خانگی پرانا

مدیرعامل شرکت دانش بنیان نفس یار طب گفت: دستگاه جدید اکسیژن ساز خانگی پرنا که امروز رونمایی می شود نسبت به نمونه قبلی 20 درصد توان بیشتر داشته و 6 لیتر بر دقیقه تولید اکسیژن می کند درحالی که مصرف برق آن افزایش نداشته و همچنین دارای ابعاد کوچکتر بوده و میزان صدای کمتری نیز دارد.