• امروز : چهارشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۱

واحد نمونه سال

۰۸آذر
عباس ایروانی :مشکلات صنعت،تحریم داخلی است نه خارجی
تداوم 10 ساله شرکت « فرآوری و ساخت» به عنوان واحد نمونه کیفی کشور

عباس ایروانی :مشکلات صنعت،تحریم داخلی است نه خارجی

گروه قطعات عظام با12شرکت زیرمجموعه در تولید بیش از107 قطعه ی خودروهای سبک و سنگین فعالیت دارد