• امروز : پنج شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۱

مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

۰۹آذر
نفت، گاز و پتروشیمی با دانش بنیان عجین شود
در گفتگو با ادموند میرزاخانیان رئیس کمیته دانش بنیان در انجمن نفت، گاز و پتروشیمی:

نفت، گاز و پتروشیمی با دانش بنیان عجین شود

شعار اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اقتصاد بدون نفت است در حالیکه نفت، گاز و پتروشیمی مزیت نسبی کشور ماست و باید با مقوله دانش بنیان عجین باشد.