• امروز : پنج شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۱

قطعات خودرو

۰۸آذر
عباس ایروانی :مشکلات صنعت،تحریم داخلی است نه خارجی
تداوم 10 ساله شرکت « فرآوری و ساخت» به عنوان واحد نمونه کیفی کشور

عباس ایروانی :مشکلات صنعت،تحریم داخلی است نه خارجی

گروه قطعات عظام با12شرکت زیرمجموعه در تولید بیش از107 قطعه ی خودروهای سبک و سنگین فعالیت دارد