• امروز : پنج شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۱

صندوق تامين خسارتهاى بدنى

۰۸آذر
پیام مدیرعامل صندوق در پی شهادت دکتر فخری زاده

پیام مدیرعامل صندوق در پی شهادت دکتر فخری زاده

دكتر على جبارى در پيامي شهادت دکتر محسن فخرى زاده را تسليت گفت.