• امروز : چهارشنبه - ۳ مرداد - ۱۴۰۳

شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۴تیر
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی زاگرس(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی زاگرس(سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی زاگرس(سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که رأس ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1402/04/27 در محل سالن همایش‌های بین المللی هتل المپیک واقع در تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی برگزار می گردد؛ حضور به هم رسانند.

۰۲مهر
مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی زاگرس انتخاب شد

مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی زاگرس انتخاب شد

عضو پیشین هیات مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی زاگرس معرفی شد.