• امروز : پنج شنبه - ۲۹ اردیبهشت - ۱۴۰۱

شرکت نفت ایرانول

۰۸دی
خبرخوب شرانل به سهامداران / ایرانول با رشد ۵۵ درصدی فروش درصدر ایستاد

خبرخوب شرانل به سهامداران / ایرانول با رشد ۵۵ درصدی فروش درصدر ایستاد

شرکت نفت ایرانول با رشد ۵۵ درصدی فروش کل ریالی در ۹ماهه منتهی به آذر ۹۹ نسبت به زمان مشابه ۹۸ درمیان چهار شرکت تولید کننده روانکار در صدر جدول ایستاد.