• امروز : شنبه - ۹ بهمن - ۱۴۰۰

شرکت ملی دخانیات

۱۵دی
لزوم تحقیق و تفحص از صنعت دخانیات کشور و فرآیند خصوصی سازی
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:

لزوم تحقیق و تفحص از صنعت دخانیات کشور و فرآیند خصوصی سازی

عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در جلسه هفته اخیر کمیسیون صنایع مجلس، پیشنهاد دادم که گزارش ویژه روی صنعت دخانیات توسط کمیسیون صنایع انجام شود این موضوع در دستور کار کمیسیون است و راهکارهایی که برای تولید و صیانت از صنایع داخلی وجود دارد را دنبال کنیم.