• امروز : چهارشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۱

شركت نوو نورديسك

۱۰آذر
ایران به عنوان بیستمین کشور به برنامه جهانی دیپ پیوست
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:

ایران به عنوان بیستمین کشور به برنامه جهانی دیپ پیوست

ایران به عنوان بیستمین کشور به برنامه جهانی دیپ شركت نوو نورديسك پیوست و امیدواریم بتوانیم از طریق این پروژه، تجربیات ایران را در حوزه دیابت با جهان به اشتراک بگذاریم.