• امروز : چهارشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۱

سد آزاد

۱۱تیر
نقش انتقال آب سد آزاد کردستان در آب شرب سنندج و تحول کشاورزی
با اقدامات شرکت آب و نیرو صورت گرفت؛

نقش انتقال آب سد آزاد کردستان در آب شرب سنندج و تحول کشاورزی

معاون اجرایی سد آزاد و مدیر بهره برداری سامانه انتقال آب سد آزاد کردستان گفت: با انتقال آب سد آزاد کردستان برای آب شرب سنندج امنیت بیشتری در مصرف ایجاد می شود و همچنین 4300 هکتار از اراضی کشاورزی را جهت احداث باغات سیرآب می کند و آب چندین پروژه صنعتی را تامین خواهد کرد.