• امروز : پنج شنبه - ۱۱ آذر - ۱۴۰۰

سازمان جهانی جهانگردی

۱۵آذر
برند جهانی گردشگری حلال تضمین حلیت، کیفیت، سلامت و اصالت کالا و خدمات برای مردم جهان
پروفسور محمد شریف ملک زاده خبر داد:

برند جهانی گردشگری حلال تضمین حلیت، کیفیت، سلامت و اصالت کالا و خدمات برای مردم جهان

صنعت گردشگری حلال در یک دهه اخیر در دنیا رشد چشمگیری داشته است، در حال حاضر برابر آمارهای جهانی 40 درصد درآمد حاصل از گردشگری دنیا به گردشگری حلال اختصاص دارد.