• امروز : چهارشنبه - ۹ فروردین - ۱۴۰۲

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

۰۸بهمن
دستور وزیر دادگستری برای افزایش شعب رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در قم

دستور وزیر دادگستری برای افزایش شعب رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در قم

حسین اصغری مدیرکل اموال تملیکی استان قم، گفت: روز پنج شنبه گذشته، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با حضور در استان قم به همراه مهدی ریاضی مدیرکل تعزیرات قم در مورد وضعیت انبارهای تملیکی و شعب رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق استان جلسه برگزار کردند.