• امروز : شنبه - ۱۵ بهمن - ۱۴۰۱

خودروهای خاکستری

۱۵مهر
خودروهای خاکستری و بی توجهی خودروسازان
یادداشت علیرضا ملاحتی، خبرنگار

خودروهای خاکستری و بی توجهی خودروسازان

چگونه خودروسازان به نمای بصری شهرها و کشور توجه ای ندارند و بجای اینکه افزایش نشاط در جامعه را ایجاد کنند موجب کاهش روحیه و نشاط جامعه می شوند.