• امروز : چهارشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۴۰۱

حسین اوجاقی

۰۵تیر
مدیریت شهری تهران معتقد است علاوه بر کالبد شهر باید روح شهر هم مورد توجه باشد
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران:

مدیریت شهری تهران معتقد است علاوه بر کالبد شهر باید روح شهر هم مورد توجه باشد

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اظهار داشت: هدف سازمان در اختیار قرار دادن ورزش ارزان قیمت و در دسترس مردم است ما درآمدمان بسیار پایین تر از هزینه هایمان است و در واقع سوبسید رسان به مردم هستیم بعنوان مثال حتی قیمت استخرهای سازمان ورزش از مجموعه های دولتی پایین تر است. مدیریت شهری تهران معتقد است علاوه بر کالبد شهر باید روح شهر هم مورد توجه باشد، ورزش شهروندی که در قالب ورزش همگانی به مردم ارائه خدمت می کند محور و محل این توجه به روح شهری است.